Kdo jsme

Jsme dynamický architektonický ateliér a tým zkušených stavebních odborníků. Nové trendy v komerční i rezidenční výstavbě nejen sledujeme, ale sami usilujeme o navrhování takových řešení, které odrážejí měnící se nároky na kvalitní, moderní a praktické užívaní staveb a na spokojené bydlení. Rádi přijímáme výzvy a navrhujeme netypizovaná individuální řešení odrážející osobnost a specifické potřeby každého klienta, tak aby výsledná stavba byla v harmonii s vnějším světem a současným urbanismem. I ten sebelepší projekt však vytoužený výsledek mnohdy nezaručí. Po zkušenostech z prvních let činnosti našeho ateliéru jsme se proto rozhodli založit vlastní stavební firmu, což nám umožnilo zaručit kýžené zhmotnění navrženého projektu v realitu. Spolu se stavební firmou poskytujeme i služby Stavebního dozoru / Technického dozoru investora a Management staveb, v rámci kterého zajišťujeme pro naše klienty kompletní službu na klíč a převezmeme celou starost o výstavbu od první myšlenky až po kolaudaci.