Architektonická studie je zpracováním konceptu stavby architektem, často ve více variantách. V rámci architektonické studie se upřesňuje zadání ze strany klienta, jeho představy a sny se přenášejí do výsledného konceptu stavby. V architektonické studii se již odrazí styl a preference budoucích majitelů a uživatelů, usazení a orientace domu na pozemku a také svým rozsahem odpovídá předem stanovenému rozpočtu. Příprava architektonické studie vyžaduje intenzivní oboustrannou spolupráci mezi architektem a investorem, jelikož se již v této fázi dělají zásadní rozhodnutí.

Architektonická studie zahrnuje:
 • Zpracování konceptu stavby
 • Základní informace o stavbě
 • Nejvýhodnější umístění stavby na pozemku
 • Situace širších vztahů vhledem k okolí stavby
 • Půdorysy podlaží se základními dispozicemi (tabulka s přehledem účelu a ploch jednotlivých místností)
 • Jednotlivé pohledy na stavbu a řezy
 • 3D model a vizualizace

Orientační cena architektonické studie pro RD do 200 m2: od 30 000 Kč.

Zpracováváme komplexní projektové dokumentace pro architektonické studie navržené naším ateliérem, tak studie dodané klientem. Projektová dokumentace je podkladem stavebního úřadu a dotčených orgánů vedoucím k vydání stavebního povolení. Dále projektová dokumentace slouží pro sestavení rozpočtu stavby a výběr dodavatele. Na přípravě projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty na jednotlivé profese – např. TZB a statické řešení. Projektová dokumentace obsahuje textové technické zprávy a jednotlivé technické výkresy (situace, pohledy, řezy, detaily). Kompletní projektová dokumentace se překládá dotčeným orgánům pro získání potřebných souhlasných stanovisek. Dokumentace a stanoviska (tzv. vyjadřovací zprávy) se následně zasílají na stavební úřad pro získání stavebního povolení).

Projektovou dokumentaci připravuje v těchto stupních:
 • Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení (realizaci) stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Orientační cena jednostupňové projektové dokumentace pro RD do 200 m2: od 130 000 Kč.

Interiér domu by měl odpovídat konceptu stavby a být s ní v harmonii. Návrh interiéru se tvoří na základě detailní diskuze s klientem o tom, jaké jsou jeho představy, jaké má rád materiály a barvy, jakým způsobem chce jednotlivé části domu využívat atd. Při návrhu interiéru se vždy hledá jednotná myšlenka a vybrané dominantní prvky. Důraz je kladen na estetické a praktické využití individuality dané stavby a na nápadité řešení detailů. Návrh interiéru zahrnuje vizualizace jednotlivých místností vybraných dle dohody s klientem a technické výkresy s přesnými rozměry a kótami a řešením osvětlení, povrchů stěn, obkladů a dlažeb a s detailním řešením kuchyňské linky. V rámci dohody rádi zajistíme i dozor architekta nad realizací interiéru a jeho konzultace po dobu realizaci pro ten nejlepší možný výsledek.

Návrh hlavní místnosti (obytný prostor a kuchyně), hlavní koupelny a koncepční navržení ostatních místností: od 45 000 Kč.