Management staveb

Management stavby je komplexní službou pro klienta. Zahrnuje projektové řízení, odborné poradenství, koordinaci celého procesu stavby a také službu technického dozoru investora. Stejně jako technický dozor investora, i využití komplexního Managementu stavby přináší klientům jistotu řádně odborně provedené stavby, výrazně omezí výskyt možných závad a zajistí významnou úsporu nákladů a času. Po celou dobu procesu výstavby investor komunikuje s jedním koordinátorem, zkušeným autorizovaným inženýrem a architektem, se kterým vše konzultuje.

Služby poskytované v rámci Managementu staveb:

 • Posouzení investičního záměru
 • Výběr zpracovatele studie a projektové dokumentace
 • Spolupráce při zajištění potřebných povolení
 • Jednání se stavebními úřady a dotčenými účastníky
 • Provedené výběrového řízení na zhotovitele a další dodavatele stavby
 • Podíl na přípravě smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 • Koordinace plánu a harmonogramu výstavby
 • Řízení celého týmu (architekt, projektant, profese, stavební firma, další dodavatelé, atd.)
 • Kontrola plánu výstavby a související činnosti
 • Pravidelná kontrola dílčích vyúčtování nákladů a případných víceprací
 • Průběžný reporting investorovi
 • Práce technického dozoru investora
 • Kontrola dokončení projektu stavby v požadované kvalitě, čase a v souladu se schváleným rozpočtem